top of page

Paranormal Romance

Bad Boy Bear Shifters
Liv Brywood - Bad Bear Santa - 200 (1).j

Book 1

Liv Brywood - Bad Bear Daddy - 200 (1).j

Book 2

Liv Brywood - Bad Bear Redemption 200.jp

Book 3

Liv Brywood - Bad Bear Bull Rider 200.jp

Book 4

Liv Brywood - Bad Bear Player 200.jpg

Book 5

Liv Brywood - Bad Boy Bear Shifters bund

Complete Series

bottom of page